Logo Mantelzorg Werkt
MantelzorgWerkt

Een platform voor leidinggevenden met tools, informatie en inspiratie.
Over hoe je samen werk en mantelzorg in balans houdt.

Logo Mantelzorg Werkt
MantelzorgWerkt

Workshop voor werkende mantelzorgers

In deze workshop gaan we in gesprek met werknemers met mantelzorgtaken over hoe zij de combinatie werk en mantelzorg binnen de organisatie ervaren. We bespreken knelpunten en oplossingen, delen goede voorbeelden en stimuleren inzicht in eigen verantwoordelijkheid en zelfregie.

Je krijgt tips en tops, handvatten en informatie over (externe) ondersteuningsmogelijkheden. Maar ook rollenspel, oefeningen en het maken van een stappenplan is mogelijk. Dit kun je verwachten:

  • Maatschappelijk kader, feiten en cijfers over combinatie werk en mantelzorg. Herkenbaar?
  • Hoe wordt combinatie werk en mantelzorg ervaren? Wat gaat goed en wat zijn de knelpunten?
  • Waar liggen verbeterpunten voor organisatie en waar voor jezelf?
  • Hoe maak je werk en mantelzorg bespreekbaar met de leidinggevende?
  • Welke oplossingen zijn er op en buiten het werk mogelijk?
  • Eigen belang, organisatiebelang en gedeeld belang: waar liggen de gemeenschappelijke vertrekpunten?
  • Hoe gaan we samen (werkgever en werknemer) een vervolg geven aan vandaag?


Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op via info@werkenmantelzorg.nl of bel: 0343-477890.