Logo Mantelzorg Werkt
MantelzorgWerkt

Een platform voor leidinggevenden met tools, informatie en inspiratie.
Over hoe je samen werk en mantelzorg in balans houdt.

Logo Mantelzorg Werkt
MantelzorgWerkt

Intervisie voor leidinggevenden

Intervisie is een georganiseerd (online) gesprek tussen leidinggevenden. Onderwerp van gesprek is een ingebrachte casus over werk en mantelzorg samen met een vraag. De casus is een korte beschrijving van een situatie waarin de casusinbrenger zelf een actieve rol heeft en die hij ervaart als een puzzel. Met de vraag wordt bepaald wat hij wil onderzoeken. Het doel van de intervisie is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat de deelnemers vragen stellen die helpen bij het onderzoeken van de casus. Een facilitator begeleidt de bijeenkomst.

Aan het einde van de intervisiebijeenkomst reflecteren alle deelnemers op de inhoud van de casus. Wat haalt ieder uit deze intervisie en wat wil hij er mee gaan doen? Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. 

Afspraak voor succesvolle intervisie:

  • Wat besproken wordt blijft tussen ons;
  • We luisteren om te begrijpen i.p.v. luisteren om te reageren;
  • We stellen open en objectieve vragen;
  • We staan open voor feedback en opbouwende kritiek;
  • We stellen oplossingen en adviezen zo lang mogelijk uit;
  • We gunnen elkaar een eigen groeiproces

Heb je interesse?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@werkenmantelzorg.nl of bel: 0343-477890.